संपादक : सौ. जयश्री खाडिलकर - पांडे
Friday, 31 March 2023

#dhamapur lake history

Friday, 31 March 2023

सोन्याचे दागिने देणारे ‘धामापूर तलाव’

तहानलेल्याची तहान भागवणारी,मोठमोठया गावांना पाणी पुरवणारी,काठावर पशुपक्षी आणि प्राण्यांना आसरा देणारी अनेक तलावं असतात… पण कधी सोन्याचे दागिने देणारे तलाव

Read More »
Friday, 31 March 2023